UiRobo, ViestiRobo ja MPASSid-konsultointi kuuluvat palvelupalettiimme

UiRobo vapauttaa resursseja koulutoimen tunnushallinnasta ja parantaa toimintavarmuutta


Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa käytetään usein sekä Wilmaa että O365-palvelua, joihin tarvitaan henkilökohtainen tunnus. Käyttäjien suuri määrä on aiheellinen peruste siirtyä manuaalisesta, tunnuksiin liittyvästä prosessista automaattiseen tunnusten hallintaan.

Opentunti ry on kehittänyt palvelun, UiRobon, jolla henkilöiden tunnusten luonti automatisoidaan Primuksesta O365-palveluun. UiRobo huolehtii myös tunnuksen lukitsemisesta, kun henkilö ei enää työskentele tai opiskele kunnassa. UiRobo säästää merkittävästi resursseja tunnushallinnasta, vähentää tunnuksiin liittyviä virheitä ja parantaa kunnan tietosuojaa.

SijaisRobo täydentää palvelua
Lisääntyvä digitaalisuus vaatii myös lyhytaikaisille sijaisille oikeanlaiset tunnukset, joilla pystyy opettamaan koulussa. UiRobon lisämoduulilla SijaisRobolla rehtori pystyy luomaan sijaisen tiedot Primukseen ja samalla syntyy sijaistunnus, jolla sijainen pääsee tarvittaviin palveluihin. SijaisRobo, Viestirobo ja UiRobo edellyttävät Desku-palvelun hankintaa.

Hinnoittelu alv0

UiRobo 1,10€/oppilas*/vuosi
Käyttöönottoasennus 1htp 810€

*Perusopetuksen ja lukioiden oppilaat ja henkilökunta. Jos kunnan varhiaskasvatus on samassa Primuksessa (Wilma), niin UiRobolla voidaan tehdä varhaiskasvatuksen tunnusautomaatio ilman lisämaksua.

 

 

Viestirobo vie Wilma-viestit ja asiakirjat helposti vastaanottajille

Koulut tekevät Wilmassa päivittäin päätöksiä ja kirjauksia. Usein käy niin, että tieto uudesta päätöksestä tai kirjauksesta ei tavoita eri osapuolia, esimerkiksi uusi pedagoginen asiakirja ei nouse esille huoltajalle. Tämä puolestaan aiheuttaa tarpeetonta viivettä asioiden etenemisessä, tuottaa lisätyötä hallinnolle, epätietoisuutta huoltajille sekä lisää opettajien kiirettä.

ViestiRobo on palvelu, jonka avulla Wilmasta voidaan lähettää automaattiviestejä joko Wilma-viestillä tai sähköpostilla heti, kun esimerkiksi uusi pedagoginen asiakirja tai päätös on kirjattu. Palvelu on kehitetty lähtien koulujen tarpeesta ja se tuo todellista lisäarvoa kunnalle. ViestiRobo maksaa nopeasti itsensä takaisin työmäärän säästöinä, puhumattakaan asioiden sujuvuuden lisääntymisestä.

Asiakas voi määrittää viestin sisällön ja säännön, jonka perusteella viesti voidaan lähettää.

ViestiRobo toimii SaaS-palveluna. Käyttöönoton yhteydessä määritellään asiakkaan oppilashallinto-ohjelmaan tarvittavat tunnukset ja määritetään asiakkaan haluamat automaattiset viestit. Viestejä voi määritellä myöhemmin lisää.

ViestiRobon palvelinympäristö täyttää EU:n tietosuoja-asetukselle määritellyt ehdot. ViestiRobo ei tallenna viestien sisältöä, vaan välittää viestit eteenpäin ja poistaa viestit lähettämisen jälkeen. ViestiRobo kirjaa lokiin tietoa lähetetystä viestistä.

Hinnoittelu alv0

ViestiRobo 0,7€/oppilas*/vuosi
Asennus 2htp 1620€

*Perusopetuksen ja lukioiden oppilaat sekä henkilökunta. Jos kunnan varhiaskasvatus on samassa Primuksessa (Wilma), niin ViestiRobolla voidaan lähettää varhaiskasvatuksen viestejä ilman lisämaksua.

 

 

MPASSid® tunnistautumisjärjestelmä tarjoaa turvallisen kertakirjautumisen Deskuun

Opetushallituksen koulutuksen järjestäjille tarjoama kansallinen tunnistautumispalvelu MPASSid on noussut Suomen koulujärjestelmän digitaalisen kehityksen kannalta tärkeään rooliin. Se yhdenmukaistaa oppilaiden ja opettajien tunnistautumista eri palveluissa ja yhdessä Deskun kanssa se mahdollistaa turvallisen kertakirjautumisen. MPASSid:n teknisen dokumentaation yhdistäminen koulun arjen toimintaan on joskus vaikeaa ilman riittävää kokemusta kummastakin. Konsultoimme tarvittaessa ja tarjoamme palvelun tapauskohtaisesti.

Opentunnissa olemme hyödyntäneet MPASSid:tä alusta asti sekä auttaneet palveluntarjoajia ottamaan MPASSid:n käyttöön mahdollisimman tehokkaasti. Toimimme aktiivisesti MPASSid:n kehittäjäyhteisössä. Tavoitteemme on saada loppuasiakkaiden käyttäjäkokemus mahdollisimman sujuvaksi jo heti kirjautumisesta lähtien, sekä myös vähentää opettajien ja koulujen tietohallinnon työtaakkaa lukuisten eri palveluiden käyttäjähallinnassa.

MPASSid mahdollistaa kouluille tarjottavien digitaalisten palveluiden nopean käyttöönoton ja vaivattoman käytön. Palveluntarjoajan on tärkeää hyödyntää käyttäjien roolit ja muut MPASSid-palvelun välittämät tiedot mahdollisimman hyvin. Esimerkiksi tarkempi url-ohjaus palvelun tiettyyn sisältöön tai ylimääräisen MPASSid-valintasivun ohittaminen parantavat käyttäjäkokemusta merkittävästi.

Hinnoittelu

MPASSid-konsultointi tarjotaan tapauskohtaisesti.

 

 

 

Deskun mukana tulee ilmainen Opentunti.fi -palvelu, jossa on työkaluja koulun arjen tueksi

Tunti- ja kurssisuunnitelmien suunnittelu

Opettaja voi yksin tai yhdessä toisten kanssa suunnitella kurssit, kokonaisuudet tai teemapäivät. Ne voidaan jakaa kollegalle, omalle koululle, kunnalle tai kaikille. Wilmasta saatavan lukujärjestyksen avulla tuntisuunnitelmat ja esimerkiksi läksyt näkyvät oikeille opetusryhmille, sillä kaikkien opettajien ohjeet näkyvät oppilaille yhdellä sivulla.

Osaamisen
seuranta

Osaamismerkkien ja -karttojen avulla voidaan rakentaa opettajien osaamiskarttoja täydennyskoulutuksen ja perehdyttämisen helpottamiseksi sekä johtamisen tueksi. Osaamiskarttoja voidaan hyödyntää myös oppilaiden itsearviointiin. Osaamiskartat voidaan tehdä yhteisiksi useammalla kunnalle ja niitä voi kopioida.

Koulun
vuosikello

Koulun käytänteet voidaan koota teemoittain vuosikelloon, joka muistuttaa vastuuhenkilöitä tulevista toimista. Vuosikelloon voidaan rakentaa sekä kunta- ja koulukohtaisia teemoja. Myös opettajat voivat rakentaa omia tai aineryhmäkohtaisia vuosikelloja.