Desku — Enemmän aikaa opettamiseen ja oppimiseen

Huomasimme, että automaattinen tietojenkäsittely ATK tuntui unohtuneen opetusteknologiasta

Deskun tarina alkaa vuodesta 2015. Kehittäessämme Opentunti.fi-palvelua törmäsimme opettajien tuskaan koulussa päivittäin tarvittavien eri tunnusten määrästä, vaikka kaikilla oppilailla ja opettajilla oli koulun ylläpitämät tunnukset. Silti opettajat joutuivat luomaan ja ylläpitämään useisiin palveluihin itse sekä tunnuksia että luokka- ja opetusryhmiä. Erityisesti yläkoulun ja lukioiden kurssimuotoisessa opetuksessa ryhmiä piti päivittää monta kertaa lukuvuodessa. Automaattinen tietojenkäsittely ATK tuntui unohtuneen opetusteknologiasta.

 

Digitaalisten työkalujen on oltava helposti käsillä ja käytössä yksillä tunnuksilla
Opentunnin parissa olimme oppineet, että arkipäivän digitaalisten työkalujen on oltava helposti käsillä ja käytössä yksillä tunnuksilla. Tunnusten ja opetusryhmien olisi tultava automaattisesti Primuksesta, jossa ne luodaan. Aloimme suunnitella kouluille sellaista digitaalista työpöytää, joka todella helpottaisi opettajien työtä.


 

Tavoitteena standardit koulujen digitaalisaatioon
ja nopeampi pedagogisten palvelujen kehitys


 
Desku valmistuu vuonna 2017 talkoilla ja hyvällä yhteishengellä

Keväällä 2017 Opentunti-hankkeen tutut ja osaavat koodarit ryhtyivät kunnianhimoiseen urakkaan. Onneksemme heiltä löytyi talkoohenkeä, koska rahaa palkkoihin ei yhdistyksellä ollut. Ensimmäinen versio Deskusta saatiin testikäyttöön seuraavana syksynä Ruskon kunnan kouluissa ja vastaanotto oli erittäin hyvä. Kevään 2018 aikana teimme yhteistyötä Opetusministeriön/CSC:n kanssa ja saimme MPASSid-kertakirjautumisen Deskuun. Palikat alkoivat olla niin sanotusti kasassa.

Palvelun tuottaminen ja kehittäminen vaativat palvelin- ja asiantuntijaresursseja, joten jatkuvuuden turvaamiseksi Opentunti-yhdistyksemme perusti kesällä 2019 voittoa tavoittelemattoman Opentunti Oy:n kaupallistamaan Deskun koulujen ja kuntien tarpeisiin. Yhdistys omistaa yrityksestä 100 %.

Automatisointi edellyttää datalta yhdenmukaisuutta. Deskun tarvitsema tieto on kuntien järjestelmissä hieman eri paikoissa ja muodoissa, joten synergiaa löytyi Enter SystemSolutions Oy:n ja heidän Ruutuvihko-palvelunsa kanssa. Desku löysikin nopeasti tiensä Ruutuvihkoa käyttävien kuntien koulujen oppilaiden ja opettajien arkeen. Desku nousi parissa vuodessa digitaalisten työpöytien markkinajohtajaksi.


 
Tärkeät toimijat antavat uskoa omaan osaamiseen

Joulukuussa 2019 rakensimme yhteistyössä Microsoftin ja Enterin kanssa Grades2Wilma-työkalun arviointitietojen siirtämiseen Teams-palvelusta Wilmaan. Seuraavana keväänä laajensimme työkalua yhteistyössä Googlen ja IlonaIT:n kanssa GWE-palveluihin. Isojen toimijoiden kanssa työskentely lisäsi tiimimme itseluottamusta ja uskoa omaan osaamiseen ja toi tietenkin tärkeät toiminallisuudet koulujen käyttöön.


Deskua tehdään nykyään isolla porukalla

Deskun pääkäyttäjät muodostavat yhteisön, jossa tieto uusista ominaisuuksista tai valtakunnallisten digitaalisten palveluiden vikatilanteista tavoittaa kaikki nopeasti. Kysymyksiin ja kehitysideoihin vastataan nopeasti. Meille on tärkeää, että palvelu ja uudet tuotteet kehittyvät juuri käyttäjien tarpeiden pohjalta palvelemaan koulujen parempaa arkea.


 

Deskun tiimillä on pitkä kokemus pedagogiikasta
ja teknologioista


 

Janne
Korsimo


Hallituksen puheenjohtaja

Koulujen digitaalisen ekosysteemin asiantuntija.

LinkedIn

Marko
Mäenpää


Hallituksen jäsen

Koulujen digitaalisen ekosysteemin asiantuntija, kehittää paveluita ja vastaa laskutuksesta.

LinkedIn

Marko
Franken


Hallituksen jäsen

Pitkän linjan tietotekniikka-asiantuntija, huolehtii verkoston palveluista ja palveluiden kehittämisestä.

LinkedIn

Antti
Laurila


Back End

Tietokanta- ja MPASSid-asiantuntija, palveluiden ylläpito ja kehitys.

Toni
Mattila


Front End

Vastaa ulkoasujen ja käyttöliittymien kehittämisestä.

LinkedIn