Julkaistu 13.09.2022

Taustatyötä yhteisen hyvän eteen


 

 

Opentunnin tiimin tuottamat palvelut tunnetaan parhaiten Deskusta ja Opentunnista. Mutta taustalla tiimi edistää paljon muutakin opetuksen digitalisaatiota kansallisesti. Viimeisimmässä Opettaja -lehdessä oli parikin artikkelia, joiden taustalla toimimme. Mm. 15 kunnan tiedolla johtamisen hankkeessa, https://www.opettaja.fi/tyossa/lisaa-tietopohjaisia-ratkaisuja-kouluarkeen/ , huolehdimme, että datan oikeellisuudesta ja yhteismitallisuudesta kuntarajat ylittävästi. Näin Suomessa on mahdollista saada kustannustehokkaita tiedolla johtamisen välineitä. Kuntarajat ylittävä datan yhteinen rakenne mahdollistaa myös kehittämisen yhteisin varoin. Ja silti data ja sen tietomallin omistajuus säilyy kunnilla.

Meidän agendalla on myös auttaa ja ohjeistaa palvelutoimittajia, esim. kustantajia, datan rakenteen kanssa siten, että data on helposti liitettävissä kunnan itse tuottamaan dataan. Mpass lienee monelle tuttu kirjautumisrajapinta, mutta sillä on tärkeä merkitys myös data-analyysissa. Mpassin tietojen avulla voidaan luotettavasti yhdistää käyttäjät opetuksen järjestäjiin, kouluihin, luokkiin ja käyttäjän identiteettiin. Moni palvelun tarjoaja on meidän vinkistä mPassin ottaneet käyttöön ja he keräävät omiin tietokantoihin tarvittavia tietoja, jotka mahdollistavat kaikille toimijoille tiedolla johtamisen palveluja.

Mm. Deskusta löytyy jo toiminto, jolla data liikkuu palvelusta toiseen. Nyt siis palvelutoimijat vain avaamaan rajapintoja. Yhteinen rakenne on myös tärkeää tutkimuksen kannalta.Opentunti toimii myös liimana kuntien ja tutkimushankkeiden välillä.

Tiedolla johtaminen ja ennakointi on myös tiedolla toimimista. Siksi meiltä löytyy ViestiRobo -palvelu, jolla voidaan automatisoida mm tietoa poissaolorajojen ylityksistä opettajille. Viestiroboa hyödynnetään kahdessakin hankkeessa tai ilman hankkeitakin eri kunnissa

Kokonaisvaltainen tietopohjainen toiminta vaatii laajaa näkemystä ja sen lisäksi satojen pienten yksityiskohtien sovittamista yhteiseksi toimivaksi palveluksi. Uskon, että tässä piilee Opentunnin tiimin vahvuus ja tiimin palveluja käyttävät ovat arjessa siitä hyötyneet. Hienoa, että Opettajalehti on myös huomioinut hankkeet, joissa olemme mukana.

Lopuksi pitää vielä mainita, että Suomessa on poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet kansallisesti datasta tuottaa lisäarvoa koulun käyttäjien arkeen, mutta voimme petrata vielä mahdollisuuksien toteuttamisessa.

Janne
Opentunnin hallituksen pj