Julkaistu 17.08.2022

ATK - kivikautta vai nykyaikaa?


 

 

Atk on monelle tuttu termi. Terminä atk taitaa monelle luoda mielikuvan jostakin vanhasta, 80 -luvun tietotekniikasta. Atk ei ole trendikästä, termille hymähdellään. Mieluummin puhutaan digitalisaatiosta, tekoälystä ja tiedolla johtamisesta.
Voidaanko atk, automaattinen tietojen käsittely, siis kuopata? Opentunnin tiimin mielestä ei kannata. Digitaalisilla järjestelmillä, digitalisaatiolla, tavoitellaan usein parempaa laatua, tehokkuutta, tietojohtamista, helppokäyttöisyyttä ja useimmiten edellä mainittujen yhdistelmiä. Eli luoda digillä uutta arvoa. Aina se onnistua ja osa syy voi olla siinä, että taustalla suoritetaan tietojen käsittelyä ilman a:ta. Viime aikoina uutisissa on ollut esimerkkejä terveydenhuollon tai palkanmaksun järjestelmien vaikeuksista.

Hyvin toteutettu atk voi tuoda lisäarvoa, digitalisaatiota, ilman isoja kehityshankkeita tai prosessien ja toimintatapojen muutosta. Tästä Opentunnin tiimillä on tarjota kaksi hyvää esimerkkiä, ViestiRobo ja UiRobo.

ViestiRobo on toteutus automaattisesta tietojen käsittelystä, josta loppukäyttäjille ei tule lisätyötä ja jolla heille tarjotaan käyttäjää koskeva henkilökohtaista tietoa koulutyön tueksi. Esimerkkejä ViestiRobon automaattisista Wilmaviesteistä

  • • Luokanopettajalle tai valvojalle ja huoltajalle tietoa, jos poissaoloihin pitää kiinnittää huomiota,
  • • Huoltajalle tietoa oppilaan uusista pedagogista asiakirjoista tai päätöksistä
  • • Luokanopettajalle tai valvojalle tietoa loma-anomuksesta, jonka rehtori on päättänyt

UiRobo on automaatti, joka huolehtii oppilaiden, opettajien tai muun henkilökunnan tunnuksista. Kun uusi henkilö on kirjattu oppilashallintoon, automaatti huolehtii henkilölle tunnukset, oikeat lisenssit ja tarvittavat tiedot mPassia varten. Toisaalta, kun henkilö poistuu ja arkistoidaan oppilashallinnosta, UiRobo huolehtii, että tili lukitaan ja lisenssit palautetaan tasolle, josta ei tule opetuksen järjestäjälle kuluja. UiRobo myös viestii tietohallinnolle muutoksista, sekä uusista että poistuneista tileistä.

Pidetään siis huolta, että atk:ssa a pysyy mukana. ViestiRobo on hyvä esimerkki puhtaasta atk toteutuksesta, joka samalla on digitalisaatiota ja tiedolla johtamista. Automaattinen poissaoloviesti voi tuoda esille ongelman, jotta ongelmaan voidaan reagoida riittävän ajoissa. Ja parhaimmillaan muuttaa oppilaan koulupolun suuntaa pysyvästi paremmaksi.
UiRobo taas on hyvä esimerkki atk:sta, joka ei muuta tai lisää hallinnon työtä, mutta vapauttaa resursseja käyttäjien tukemiseen asioissa, joita robotti ei osaa tehdä. Tietojen ja tunnusten ajantasaisuus lisää myös opetuksen järjestän laatua, vaikutus ulottuu aina luokkahuoneeseen asti ja sitä kautta myös oppimiseen.

Roboista löydät lisätietoa osoitteesta, Desku - Muut tuotteet

Tsemppiä koulutyön arkeen,
Janne
Opentunnin hallituksen pj